Wat te doen bij klachten?

Overal waar gewerkt wordt, kunnen dingen minder goed of fout gaan. Bent u niet tevreden over:
•    de manier waarop de medewerker met u omgaat,
•    de manier waarop beslissingen worden genomen,
•    informatie die u (niet) krijgt, of
•    als u zich op een andere manier niet fatsoenlijk behandeld voelt,
dan heeft u het recht daarover te klagen. Veel klachten kunnen worden opgelost in een gesprek. Bespreek uw onvrede daarom eerst rechtstreeks met de betrokken medewerker of een collega. Wilt u geen gesprek aangaan? Komt u in het gesprek niet tot een oplossing? Of bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Hoe dien ik een klacht in?

Veilig Thuis Flevoland is onderdeel is van Blijf Groep. Daarom kunt u uw klacht indienen bij Blijf Groep. Dit kan op de volgende manieren:

•    het klachtenformulier invullen;
•    per mail naar klacht@blijfgroep.nl;
•    of per post naar: Blijf Groep, t.a.v. de Klachtenfunctionaris, Postbus 2938, 1000 CX Amsterdam.
In uw mail of brief zet u:
•    uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de datum,
•    uw relatie tot Blijf Groep (bijv. cliënt, partner van cliënt, particulier, professional),
•    waar de klacht over gaat
•    en dat het gaat om een klacht over Veilig Thuis Flevoland.
Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Cliënten van Veilig Thuis Flevoland kunnen ondersteuning vragen aan de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ; zie ook www.akj.nl ). Cliënten van andere afdelingen van Blijf Groep kunnen bij het indienen van een klacht ondersteuning vragen aan de cliëntvertrouwenspersoon.

Wat doet Blijf Groep met uw klacht?

Wij nemen uw klacht zeer serieus. Daarom hanteren wij een interne klachtenprocedure.
Als u een klacht indient, neemt de klachtenfunctionaris binnen vijf werkdagen contact met u op. Deze probeert zo snel mogelijk met u samen tot een bevredigende oplossing te komen door de klacht met u en de betrokken medewerker te bespreken, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.

Door het indienen van een klacht helpt u Blijf Groep om de hulpverlening te verbeteren. Blijf Groep registreert daarom alle klachten. We gaan daarbij vertrouwelijk om met de gegevens om uw privacy te beschermen.

Nog niet opgelost?

Als het niet gelukt is met u een bevredigende oplossing te vinden voor uw klacht, kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke externe klachtencommissie POA: www.klachtencommissiepoa.nl. Uiteraard staat het u vrij om de externe klachtencommissie direct te benaderen, maar de voorkeur gaat er naar uit om eerst samen met ons te proberen tot een oplossing te komen. De cliëntvertrouwenspersoon kan u helpen met het opstellen van de klacht voor de externe klachtencommissie en kan u desgewenst gedurende het klachttraject bijstaan.

Lees hier de complete klachtenregeling.