Verbeterde Meldcode van kracht en nieuwe werkwijze Veilig Thuis

Per 1 januari is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht geworden. Deze Meldcode kunnen professionals gebruiken om in te schatten of er sprake is van huiselijk geweld en /of kindermishandeling en of het noodzakelijk is om een melding te doen bij Veilig Thuis.

 

De meldcode is aangepast omdat er nog te veel signalen werden gemist van huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals zien soms maar een deel van de situatie, zijn kort betrokken bij een gezin en kunnen daarom niet de veiligheid op langere termijn beoordelen en monitoren. Door verbetering van de meldcode is het mogelijk om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. De nieuwe meldcode biedt ook de mogelijkheid om informatie uit verschillende meldingen te combineren en gezamenlijk te kijken welke hulp het meest effectief is.

 

U vindt hier informatie over de verbeterde meldcode.

 

Augeo Foundation heeft in december een mooi magazine uitgebracht waarin de werkwijze van de verbeterde Meldcode wordt uitgelegd en waarin professionals vertellen hoe zij de Meldcode toepassen. In het magazine ook een voorbeeld van een casus en een openhartig verhaal van een hulpverlener. Klik hier om het Augeo Magazine te lezen.

Werkwijze Veilig Thuis

Met de verbetering van de Meldcode is ook de werkwijze van Veilig Thuis aangepast. In dit overzicht van veelgestelde vragen vindt u informatie over deze veranderde werkwijze en wat dat voor u als professional inhoudt.

 

U vindt in dit document informatie over

  • de stappen van de Meldcode
  • de werkwijze van Veilig Thuis bij meldingen op basis van eenmalige of kortdurende contacten
  • de werkwijze van Veilig Thuis bij meldingen op basis van langdurige of doorlopende contacten
  • de mogelijkheden voor samenwerking met Veilig Thuis
  • de radarfunctie van Veilig Thuis

Naar overzicht Veelgestelde vragen Veranderde werkwijze Veilig Thuis