Veilig Thuis Flevoland wederom ISO gecertificeerd

Veilig Thuis Flevoland en Blijf Groep (de organisatie waar VTF deel van uitmaakt) zijn gecertificeerd volgens de norm ISO 9001: 2015. In november 2018 is voor de tweede maal de jaarlijkse ISO-audit uitgevoerd en is het Certificaat wederom toegekend. Certificatie in Zorg, het bureau dat de audit uitvoerde, benoemt specifiek dat cliënten zich goed geholpen voelen en dat medewerkers actief betrokken zijn bij de organisatie. Een prachtig resultaat, waar we trots op zijn!

ISO Normen

Blijf Groep en Veilig Thuis Flevoland staan voor de kwaliteit van dienstverlening en willen deze blijven verbeteren om cliënten zo goed mogelijk hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Blijf Groep heeft daarom  in 2017 gekozen voor ISO 9001 omdat dit normenkader de ruimte biedt om terug naar de bedoeling te gaan en mensen in hun kracht zetten. De focus van ISO 9001 ligt vooral op de meerwaarde van de dienstverlening voor cliënten en stakeholders. Daarnaast ligt de focus op signaleren en continu leren. Het signaleren van verbeteringen, en deze in plannen vastleggen, is hier onderdeel van.

Kwaliteit voor cliënten én medewerkers

“Cliënten voelen zich gehoord en gezien door de prettige bejegening van de medewerkers en doordat ze na afloop van een traject niet meteen losgelaten worden. Cliënten zeggen dat door de begripvolle, oordeelsvrije benadering en complimenten, schaamte verdwijnt, hoop verschijnt en men “zich weer van waarde voelt”.”, aldus Certificatie in de Zorg.

Over Veilig Thuis Flevoland zegt Certificatie in de Zorg dat  er vertrouwen is door open communicatie en denken in mogelijkheden. "Medewerkers voelen zich gehoord en tonen meer leiderschap om kwaliteit verder te verbeteren. Medewerkers zijn opgewekt over de toekomst, uitbreiding van hun rol (radarfunctie) en gaan de komende vernieuwingen in het stelsel met vertrouwen aan.”

Verder heeft Certificatie in de zorg geconstateerd dat er “een grote mate van betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie is. Medewerkers zijn over het algemeen tevreden met de geboden ondersteuning en zeer tevreden over de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Kennis wordt gedeeld met elkaar en het leren van elkaar wordt goed vormgegeven.”

Verbeterpunten

Uiteraard liggen er ook diverse verbeterpunten. Hoe kan bij Veilig Thuis Flevoland de informatievoorziening voor cliënten efficiënter ingericht worden? Hoe maken we onze prestaties beter zichtbaar? Hoe kunnen we de beoogde resultaten van onze dienstverlening beter monitoren? Hoe kunnen we de zelforganisatie nog beter vormgeven zodat deze optimaal ondersteunend werkt voor zowel medewerkers als cliënten? Met deze uitdagingen gaat Blijf Groep in 2019 aan de slag.