Toolkit meldcode

De ‘Toolkit meldcode’ helpt professionals de meldcode huiselijk geweld te gebruiken. Dit instrument is ontwikkeld door het ministerie van VWS. De gemeente Amsterdam heeft ook een aantal instrumenten en goede voorbeelden verzameld.

Ministerie VWS

Toolkit meldcode (bevat o.a.):

  • Basismodule ‘Werken met een meldcode’
  • Landelijke E-learning-modules ‘Werken met een meldcode’
  • Databank cursussen en trainingen
  • Landelijk Basismodel meldcode
  • Wegwijzer beroepsgeheim
  • Standaardpresentatie
  • Voorbeelden implementatie meldcode
  • Checklist ‘Implementatie meldcode binnen de eigen organisatie’

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de Toolkit meldcode

Overige informatie

Branchegerichte meldcodes

Kinderopvang
Voor de kinderopvang is er in opdracht van de Branchorganisatie Kinderopvang de branchegerichte meldcode ontwikkeld. Deze meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche.

Ook zijn er branchegerichte meldcodes ontwikkeld voor het onderwijs, fysiotherapeut, GGZ, woningcorporaties, verpleegkundigen en verzorgenden, artsen en jeugdgezondheidszorg. Klik hier om uw eigen branchegerichte meldcode te zien.