Voorlichting

Wij delen onze expertise graag met professionals en bewoners van Flevoland. Veilig Thuis Flevoland geeft op verschillende manieren en over verschillende onderwerpen voorlichting.
 

U kunt bij ons ook terecht voor:

 

  • Voorlichting over Veilig Thuis en haar werkwijze.
  • Meedenken over visievorming binnen uw organisatie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Deelname aan discussiepanels, workshops of symposia waar behoefte is aan expertise over geweld in afhankelijkheidsrelaties.
  • Het koppelen van vragers en aanbieders van voorlichting.
  • Het organiseren van campagnes en diverse netwerkbijeenkomsten, om de bewustwording over huiselijk geweld en kindermishandeling te vergroten.

 

Voor meer informatie over voorlichting, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen, via telefoonnummer 088 - 222 05 00.