Tips voor professionals

Aandacht hebben en luisteren

Het is moeilijk om te praten over huiselijk geweld. Gevoelens van schaamte en angst bij slachtoffers, plegers en overige leden van het gezin spelen hier een belangrijke rol. Informatiemateriaal zoals folders en posters in een wachtkamer of een centrale ruimte kunnen de drempel verlagen om over de problemen thuis met u te praten. Aandacht en uw luisterend oor zorgen ervoor dat mensen zich veilig voelen om hun verhaal kwijt te kunnen.

 

Vragen stellen

Vaak zullen cliënten pas met u in gesprek gaan over problemen en eventueel geweld in huiselijke kring als u er rechtstreeks naar vraagt. Als u een gesprek heeft, stel dan vragen om het probleem helder te krijgen:

 • hoe bedreigend is de situatie, moet er acuut actie worden ondernomen?
 • welk soort geweld wordt gebruikt?
 • wat is de aanleiding voor geweld?
 • is het de eerste keer of is er vaker geweld gebruikt?
 • Hoe lang is er sprake van geweld?
 • hoe is de situatie van de kinderen?
 • wat wil de cliënt bereiken met jullie gesprek?
 • wat wil de cliënt met de relatie: wat zijn de consequenties?
 • sociale netwerk: met wie kan zij (hij) praten over geweld?
 • kan iemand met de pleger praten?
 • welke hulpverlening is er al?
 • bespreek wat de cliënt (zowel pleger als slachtoffer) kan doen bij een nieuwe geweldsuitbarsting;
 • informeer bij allochtone cliënten naar cultureel bepaalde opvattingen.

 

Als u een vertrouwelijk gesprek heeft met een cliënt informeer deze dan:

 • dat u beroepsgeheim heeft;
 • dat geweld nooit gerechtvaardigd is;
 • dat het verboden is bij wet;
 • dat het meer voorkomt en de cliënt dus echt niet de enige is;
 • dat er ervaring is met het probleem;
 • dat het niet vanzelf overgaat;
 • dat er goede hulpverleningsmogelijkheden zijn.

 

Argumenten om huiselijk geweld te stoppen

Het is moeilijk om te praten over huiselijk geweld. Betrokkenen zijn vaak bang, onzeker, zijn er moeilijk van te overtuigen dat huiselijk geweld niet vanzelf stopt en dat ze hulp moeten accepteren om de geweldsspiraal te doorbreken. Hieronder argumenten die u in een gesprek met een slachtoffer en/of pleger van huiselijk geweld kunt gebruiken.

 

Gesprekken met plegers:

Waarom stoppen met geweld?

 • omdat u er waarschijnlijk zelf ook geen vrede mee hebt;
 • omdat huiselijk geweld onacceptabel is;
 • omdat het pijn en verdriet veroorzaakt bij het slachtoffer;
 • omdat de kinderen eronder lijden en de ontwikkeling van de kinderen erdoor bedreigd wordt;
 • omdat het geweld uit de hand kan lopen en de gevolgen dan niet meer te overzien zijn;
 • omdat het werk eronder lijdt;
 • omdat het geweld de relatie niet beter maakt, maar ondermijnt;
 • omdat het strafbaar is en de politie in principe altijd vervolgt.


Gesprekken met slachtoffers:

Waarom stoppen met het accepteren van geweld?

 • omdat huiselijk geweld niet acceptabel en strafbaar is;
 • omdat de kinderen eronder lijden;
 • omdat het niet vanzelf stopt of overgaat;
 • omdat het uit de hand kan lopen;
 • omdat het de relatie niet ten goede komt;
 • omdat uw gezondheid eronder lijdt;
 • omdat het werk eronder lijdt.

Waarom een veilige plek zoeken?

 • omdat het niet duidelijk is wat de volgende stap van de pleger zal zijn;
 • omdat het voor de kinderen niet veilig is;
 • omdat er in de opvangplek goede veiligheidsmaatregelen bestaan;
 • omdat een tijdelijke uitwijk geen einde van de relatie hoeft te betekenen;
 • omdat het daarmee mogelijk wordt om in alle rust na te denken en keuzes te maken of u wel wilt doorgaan met deze relatie;
 • omdat er in de vrouwenopvang bekeken wordt of de kinderen extra hulp of aandacht nodig hebben.

Waarom de politie inschakelen?

 • omdat de politie kan zorgen voor veiligheid;
 • omdat de politie de risico’s kan inschatten;
 • omdat de politie niet altijd meteen overgaat tot arrestatie, maar juist nagaat welke hulp er in het gezin zou moeten komen;
 • omdat de politie eventueel een tijdelijk huisverbod kan opleggen, zodat er rust komt en hulp ingeschakeld kan worden;
 • omdat de politie zo nodig de pleger kan meenemen voor verhoor en eventueel in hechtenis kan houden.


Gesprekken met slachtoffers en/of plegers:

Waarom hulp zoeken/accepteren?

 • omdat huiselijk geweld niet vanzelf stopt;
 • omdat er goede, vakkundige hulp beschikbaar is;
 • omdat de ervaringen met die hulp goed zijn;
 • omdat hulp ‘op maat’ geboden wordt;
 • omdat hulpverleners privacy respecteren.

Waarom hulp voor de kinderen zoeken?

 • omdat de meeste kinderen wel degelijk zien of horen dat er problemen zijn, ook al proberen ouders het te verbergen;
 • omdat kinderen meestal die problemen niet begrijpen;
 • omdat kinderen vaak - ten onrechte - het idee hebben dat het allemaal hun schuld is;
 • omdat kinderen daar uiteindelijk ernstig onder lijden;
 • omdat goede, professionele hulp voor kinderen en ouders beschikbaar is;
 • omdat veel kinderen baat hebben bij hulp.

 

Contact opnemen met Veilig Thuis Flevoland

Als u behoefte heeft aan een klankbord of advies wilt hebben, bel dan met ons. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Het is belangrijk dat iemand iets doet. Veilig Thuis Flevoland kan u adviseren en helpen om de situatie voor uw cliënt te veranderen. Ook hebben we contacten met gespecialiseerde hulpverleners in de regio die kunnen helpen.

Veilig Thuis Flevoland heeft een telefonische hulplijn die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is op telefoonnummer 088 - 222 05 00.

 

Transparantie met uw cliënt(e)

 • Leg de cliënt uit wat u gaat doen en waarom u dat gaat doen en breng dit in direct verband met uw zorgen! ‘Omdat ik me zorgen maak over... ben ik van plan om’
 • Vraag om een reactie: ‘Wat vindt u er van dat ik...’
 • In geval van een negatieve reactie:
  - kijk of u aan de bezwaren tegemoet kunt komen;
  - lukt dat niet, weeg de bezwaren dan af tegen de ernst van de situatie en kom tot een besluit;
  - wees open over uw besluit.

‘Ik heb goed van u gehoord dat u... maar omdat ik me echt grote zorgen maak over uw situatie / de situatie van uw kinderen ga ik toch...’

 • Neem moeilijke beslissingen niet alleen: vraag advies aan een medewerker van Veilig Thuis Flevoland of aan een collega.
 • Leg uw acties en besluiten zorgvuldig vast in het dossier.