Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor wie in zijn of haar beroep of vrijwilligerswerk te maken krijgt met (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld, kan het lastig zijn om hulp te bieden. De meldcode voor huiselijk geweld & kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

 

Per 1 januari 2019 is de Meldcode aangepast. De verbeterde Meldcode stelt professionals in staat om slachtoffers beter en eerder in beeld te krijgen, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over landere tijd. De verbeterde Meldcode biedt ook de mogelijkheid om informatie uit verschillende meldingen te combineren en gezamenlijk te kijken welke hulp het meest effectief is.

Het stappenplan

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat de professional kan doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

Stap 1: In kaart brengen van de signalen

 

Stap 2: Overleg met een collega en eventueel Veilig Thuis

 

Stap 3: Gesprek met de betrokkenen

 

Stap 4: Weeg het geweld m.b.v. het afwegingskader van de beroepsgroep

 • Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk en/of kindermishandeling?
 • Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

Stap 5: Neem 2 beslissingen

 • Is melden noodzakelijk?
 • Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Meldnormen: in welke situaties moeten professionals melden bij Veilig Thuis

Beroepskrachten moeten een melding doen bij Veilig Thuis in de volgende situaties

 • Meldnorm 1: in alle gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid
 • Meldnorm 2: in alle andere gevallen waarin de professional meent dat hij, gelet op zijn/haar competenties, verantwoordelijkheden en professionele grenzen in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden op organiseren
 • Meldnorm 3: wanneer een professional die hulp biedt of organiseert constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Wie moet melden?

De wet Meldcode geeft aan dat organisaties en professionals in zes sectoren een Meldcode moeten hebben:

 • Gezondheidszorg/GGZ
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Rechtsorde

Elke beroepsgroep heeft een beroepsspecifiek afwegingskader ontwikkeld, die de professional ondersteunt om in een concrete situatie te bepalen of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en of melden bij Veilig Thuis is aangewezen of dat hij/zij zelf hulp kan bieden op organiseren. Kijk op de site van de beroepsorganisatie voor het afwegingskader van uw beroepsgroep of in de toolkit van VWS (zie hieronder).

Informatie over de verbeterde Meldcode

Veilig Thuis Flevoland heeft in aanloop naar de start van de verbeterde Meldcode informatiebijeenkomsten in de regio georganiseerd voor samenwerkingspartners. Hiermee gaan we in 2019 door. U kunt ook onderstaande documenten downloaden.

Toolkit huiselijk geweld en kindermishandeling

Het ministerie van VWS heeft een toolkit Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gemaakt. Hierin vindt u alle informatie over de verbeterde Meldcode. U vindt hier ook de afwegingskaders per beroepsgroep.

Naar de toolkit >>