Privacy en klachten

Veilig Thuis Flevoland is gebonden aan reglementen over de manier waarop uw privacy beschermd wordt, en over de wijze waarop wij met eventuele klachten omgaan.

Privacyverklaring

In de Privacyverklaring staat beschreven hoe Veilig Thuis Flevoland  omgaat met persoonsgegevens. Onze clienten, medewerkers en externe relaties moeten er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. U kunt hieronder de samenvatting van de privacyverklaring lezen of de gehele privacyverklaring downloaden.

 

Samenvatting van de Privacyverklaring

Downloaden Privacyverklaring

Veilig Thuis register

Alle directbetrokkenen worden door Veilig Thuis geregistreerd in het Veilig Thuis register (VT-register). Door registratie in het VT-register is het mogelijk om te kijken of directbetrokkene(n) bekend zijn (geweest) bij een ander Veilig Thuis. Als een directbetrokkene(n) bekend is (geweest) bij een ander Veilig Thuis, kan het Veilig Thuis waar de melding is binnen gekomen, contact opnemen met het andere Veilig Thuis voor afstemming en overleg.

Klachtenreglement

Mogelijk bent u, als cliënt van Veilig Thuis Flevoland, ontevreden over de hulp- en/of dienstverlening. In dat geval kunt u een klacht indienen. In het Klachtenreglement beschrijven wij de werkwijze rond de afhandeling van uw klacht.

Samenvatting van het Klachtenreglement

Privacy App

Voor jongeren en professionals is de jeugdzorg en jeugdbescherming is ook de Privacy App beschikbaar. De App geeft informatie over rechten van jongeren als het gaat om privacy en gegevensbescherming. De App is zowel bruikbaar voor jongeren zelf als voor professionals. Jongeren vinden in de app antwoord op vragen als ‘wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders’.
De komende maanden wordt de app doorontwikkeld. Er komt een apart gedeelte voor ouders. Daarnaast zullen ook medewerkers van Veilig Thuis en van de Raad voor de Kinderbescherming in de toekomst op hen toegesneden informatie kunnen vinden in de app.

 

De app is te vinden op www.jeugdconnect.nl/privacy. Gebruikers van smartphones en tablets kunnen via de downloadknop in hun browser het icoontje in hun beginscherm zetten voor snelle toegang. Gebruikers van een desktop of laptop kunnen de app in de favorieten van hun browser zetten.

 

De app is niet beschikbaar in de app store. Dit omdat het technisch gezien geen app is, maar een website, die zich gedraagt als een app.