Pers

Veilig Thuis Flevoland is expert op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze telefonische hulplijn is zeven dagen per week bereikbaar, 24 uur per dag – voor advies of een luisterend oor, bij alle soorten huiselijk geweld. Wij zorgen tevens voor een goede afstemming tussen alle instanties en organisaties die betrokken zijn bij het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland.

Neem voor meer informatie, interviewverzoeken en rechtenvrij beeld contact op met:

Ilse den Hollander, communicatieadviseur Blijf Groep: 088 234 26 50 / 06 55 221 823