Rechten cliënt

Als cliënt van Veilig Thuis heeft u er recht op dat u goed geïnformeerd wordt, dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat we professioneel handelen.

Uw dossier

Veilig Thuis houdt van iedere cliënt een dossier bij. Daarin staan persoonlijke gegevens van alle gezinsleden: namen, geboortedata, adressen en burgerservicenummers. Ook schrijven we in uw dossier alles op wat we met u en anderen over u bespreken en wat onze conclusies en adviezen zijn. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. U hebt, tenzij de veiligheid van je gezinsleden daardoor geschaad zou worden, recht op inzage in uw dossier. We houden ons daarbij aan landelijke regels.

 

Uw rechten ten aanzien van de gegevens in uw dossier bij Veilig Thuis Flevoland zijn vastgelegd in het landelijke handelingsprotocol waarmee Veilig Thuis Flevoland werkt. U kunt meer lezen over uw rechten in hoofdstuk 15 van het handelingsprotocol van Veilig Thuis.

 

VT register
Alle directbetrokkenen worden door Veilig Thuis geregistreerd in het Veilig Thuis register (VT-register). Door registratie in het VT-register is het mogelijk om te kijken of directbetrokkene(n) bekend zijn (geweest) bij een ander Veilig Thuis. Als een directbetrokkene(n) bekend is (geweest) bij een ander Veilig Thuis, kan het Veilig Thuis waar de melding is binnen gekomen, contact opnemen met het andere Veilig Thuis voor afstemming en overleg.

Privacyverklaring

In de Privacyverklaring staat beschreven hoe Veilig Thuis Flevoland  omgaat met persoonsgegevens. Onze clienten, medewerkers en externe relaties moeten er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. U kunt hieronder de samenvatting van de privacyverklaring lezen of de gehele privacyverklaring downloaden.

Recht op een vertrouwenspersoon

Iedereen die te maken heeft met Veilig Thuis en daar vragen of klachten over heeft, kan terecht bij de vertrouwenspersonen van het AKJ. Dit geldt zowel voor adviesvragers, voor melders, als voor diegenen over wie een melding is gedaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor Veilig Thuis. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis.

 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?   

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over het contact met Veilig Thuis, of over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de medewerker van Veilig Thuis, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij of hij beantwoordt uw vragen, informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Veilig Thuis over uw klacht.

 

Zo bereikt u het AKJ

  • Bel naar 088 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
  • Zie ook www.akj.nl/veiligthuis.

Klachten over de samenwerking met Veilig Thuis

Bent u ontevreden over de samenwerking met Veilig Thuis? Wij helpen u graag om dit op te lossen. Daarvoor is er een klachtenregeling, die biedt u de mogelijkheid om je onvrede te uiten. Voor de medewerkers van Veilig Thuis is het een kans om de kwaliteit van ons werk te verbeteren. Klik hier om meer te lezen over wat u kunt doen als u een klacht hebt.