Onze rol

Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen.
De telefonische hulplijn van Veilig Thuis Flevoland is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar: 088 - 222 05 00.

Voor advies of een luisterend oor

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Onze medewerkers kennen de signalen, de oorzaken en de risico’s. Wij proberen te helpen zonder te oordelen. Als je ons belt, luisteren we en geven we professioneel advies. Als het nodig is, verwijzen we je door naar andere instanties of hulpverleners die jou kunnen helpen.

Veiligheid staat voorop! Ons doel is dat huiselijk geweld zo snel mogelijk stopt.

Bij alle soorten huiselijk geweld

Je kunt Veilig Thuis bellen over alle soorten huiselijk geweld: 

  • Geweld in de relatie
  • Eergerelateerd geweld
  • Kindermishandeling
  • Mishandeling van ouderen
  • Mishandeling van ouders door hun kinderen

Ook als je te maken hebt met andere vormen van uitbuiting en geweld kunnen wij je helpen en/of doorverwijzen. Bijvoorbeeld bij:

  • Huwelijksdwang en achterlating
  • Loverboys
  • Genitale verminking of meisjesbesnijdenis

Spin in het web

Bij de aanpak van huiselijk geweld is een hele keten van samenwerkingspartners betrokken. Veilig Thuis zorgt ervoor dat dit netwerk goed functioneert.

Veilig Thuis houdt overzicht en zorgt voor een goede afstemming tussen de samenwerkingspartners. Het houdt in de gaten of de afspraken tussen de partners goed functioneren. Het ziet de dwarsverbanden, signaleert knelpunten en brengt partijen bij elkaar. Kortom: Veilig Thuis is de spin in het web voor iedereen die betrokken is bij het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Flevoland.

Handelingsprotocol

De werkwijze van Veilig Thuis is vastgelegd in een handelingsprotocol. Hierin staat precies wat u van Veilig Thuis kun verwachten. U kunt het Handelingsprotocol hier downloaden.

Landelijk netwerk Veilig Thuis

Veilig Thuis Flevoland is een van de 26 Veilig Thuis-organisaties. Elke regio heeft een eigen Veilig Thuis organisatie. Alle Veilig Thuis organisaties werken samen in het landelijk netwerk Veilig Thuis. Voor meer informatie over dit netwerk en de andere Veilig Thuis regio's zie de landelijke website van veilig thuis, www.veiligthuis.nl

Cijfers Veilig Thuis

Sinds 2015 verzamelt het CBS elk half jaar bij de Veilig Thuis organisaties (VT’s) gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld, in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis. De laatste CBS cijfers zijn hier te vinden.