Verblijfsvergunning en huiselijk geweld

Heb je een afhankelijke verblijfsvergunning én ben je slachtoffer van huiselijk geweld? Lees dan verder, want er zijn ook voor jou situatie diverse mogelijkheden.

 

Ook 'illegale' slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel of achterlating kunnen een verblijfsvergunning aanvragen. Bij de beslissing om deze vergunning te geven, worden andere factoren afgewogen dan bij een normale aanvraag voor een verblijfsvergunning.

 

In de brochure Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning lees je wat je moet doen om een eigen, zelfstandige verblijfsvergunning te krijgen als je relatie verbroken is. De brochure is een gezamenlijke uitgave van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie.
 

In deze brochure lees je:

  • aan welke voorwaarden je moet voldoen om een zelfstandige verblijfsvergunning te krijgen;
  • hoe en waar je een verblijfsvergunning kunt aanvragen;
  • wat er gebeurt als je geen verblijfsvergunning krijgt.

 

Download de brochure Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning.