Kindermishandeling

Kindermishandeling komt vaker voor dan je denkt. In iedere schoolklas zit gemiddeld 1 kind dat te maken heeft met mishandeling of verwaarlozing. Heb jij het gevoel dat iemand in je omgeving wordt mishandeld? Er is maar één iemand nodig om kindermishandeling te stoppen!

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke fysiek, psychisch of seksueel bedreigende of gewelddadige omgang met een kind jonger dan achttien jaar (minderjarige). De mishandeling kan door de ouders gepleegd worden, maar ook door anderen. Bijvoorbeeld leerkrachten of sportleiders.

 

Er zijn veel verschillende vormen van kindermishandeling:

  • Verwaarlozing. Als kinderen altijd alles alleen moeten doen. Of als de ouders nooit aandacht voor hen hebben? Of als ze lichamelijk verwaarloosd worden.
  • Geweld. Als kinderen geslagen of geschopt worden door hun ouders. Of als ouders vaak tegen hun kind schreeuwen of altijd zeggen dat het dom is.
  • Huiselijk geweld. Als kinderen getuige zijn van huiselijk geweld is dat ook een vorm van kindermishandeling.
  • Seksueel misbruik. Als een volwassene een kind dwingt om seksueel contact te hebben. Dit contact kan verschillende vormen hebben.

Mishandeling kan lichamelijk zijn en geestelijk. Als kinderen geslagen worden of geen eten krijgen, dan is dat lichamelijk mishandeling. Geestelijke mishandeling is het bijvoorbeeld als ouders hun kinderen uitschelden, of zeggen dat ze niks goed doen.

 

Alle vormen van kindermishandeling zijn verboden. Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling kunnen groot zijn. Je kunt er je hele leven last van houden. Daarom is het belangrijk dat je hulp vraagt en er over praat als je ermee te maken krijgt.

Signalen van mishandeling

Signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling zijn: stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, of vaak verwondingen hebben. Ook een onverzorgd uiterlijk kan een signaal zijn: vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam. Ook als het huisdier niet goed behandeld of verwaarloosd wordt, kan dat een teken zijn dat het niet goed gaat in het gezin. Of ouders die schreeuwen tegen hun kind, of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind.

Dit is wat je kunt doen

  • Ga na wat je hebt gezien. Ga voor jezelf na waarom je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is. Wat heb je gezien? Wanneer? En hoe vaak?
  • Praat met betrokkenen
  • Zorg dat je er bent voor het kind
  • Bel Veilig Thuis Flevoland op 088 - 222 05 00.
  • Directe nood? Neem contact op met de politie

Veilig Thuis Flevoland

Veilig Thuis Flevoland is er  voor iedereen met vragen, zorgen of meldingen over kindermishandeling. Veilig Thuis Flevoland geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang. Daarnaast geeft Veilig Thuis Flevoland informatie, voorlichting en training over kindermishandeling. Heb je een vermoeden van kindermishandeling? Je kunt altijd bellen met Veilig Thuis Flevoland. Samen kijken we wat nodig is om een veilig situatie voor het kind te creëren. Of we helpen je je vermoeden te bespreken met de betrokkenen.

Meld kindermishandeling, bel 088 - 222 05 00. 

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen altijd bellen om kindermishandeling te melden of om hun vermoeden te bespreken. Veilig Thuis Flevoland heeft gespecialiseerde hulpverleners in dienst die met jou kunnen zoeken naar een oplossing, hulp en/of begeleiding. Je kunt altijd bellen. We zijn zeven dagen per week, 24 uur per dag te bereiken. We zijn direct te bereiken via 088-222 05 00. We zijn ook te bereiken via het landelijke telefoonnummer 0800 2000 (gratis). Je wordt dan doorverbonden met jouw regio.

 

Is een kind in gevaar? Bel dan altijd 112.

Meer informatie

Wil je meer weten over kindermishandeling? Kijk dan eens op www.vooreenveiligthuis.nl of www.kindermishandeling.nl. Of bekijk de filmpjes van kinderen die kindermishandeling hebben ervaren op de website van Het Klokhuis

 

Het houdt niet op. Niet vanzelf. Deel daarom je vermoeden!