Huwelijksdwang en achterlating

Huwelijksdwang en achterlating horen niet thuis in onze samenleving; het is in strijd met de mensenrechten en is ook strafbaar. Uit signalen van scholen, politie, hulpverlening en opvang blijkt dat huwelijksdwang in Nederland voorkomt en doorgaans ernstige gevolgen heeft voor de betrokkenen. Bij signalen en vermoedens kun je iets doen. Het vraagt kennis en vaardigheden om tot een goede analyse van huwelijksdwang en/of achterlating te komen.

 

Vrouwen, kinderen en (homoseksuele) mannen worden tegen hun wil en zonder papieren achtergelaten in het land van herkomst. Vaak gebeurt dit in de zomervakantie. Mannen laten hun vrouw achter. Ouders laten hun kinderen achter. Soms worden vrouwen en kinderen vanuit Nederland teruggestuurd. De redenen zijn verschillend: een man die snel af wil van zijn vrouw, angst dat vrouw en/of kinderen teveel blootstaan aan westerse invloeden en er is angst dat de eer van de familie geschonden kan worden. Als er in de ogen van de familie al een eerschending heeft plaatsgevonden, kan achterlating ook een straf zijn, waarmee men de eer hoopt te herstellen. Achterlating kan ook gepaard gaan met huwelijksdwang.

 

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, jongen, vrouw of man tot een huwelijk. Eén of beide huwelijkspartners hebben weinig of geen zeggenschap over de sluiting van het huwelijk en een weigering wordt niet geaccepteerd. Slachtoffers van huwelijksdwang hebben doorgaans niet alleen te maken met een gebrek aan vrije partnerkeuze, maar ook met dwang om te trouwen, vaak ook vóór een bepaalde leeftijd. Huwelijksdwang is een vorm van huiselijk geweld en kan een vorm van eergerelateerd geweld zijn. Het kan aanleiding zijn voor eermoord als een of beide partners zich blijven verzetten tegen het huwelijk.

 

Toolkit voor professionals

 • Op de website huiselijkgeweld.nl vind je een toolkit voor professionals met hierin onder andere een signalenlijst, handleiding huwelijksdwang bespreken in het onderwijs en een factsheet.


Toolkit voor jongeren

 • Deze factsheet voor jongeren kunnen vertrouwenspersonen meegeven aan jongeren. Bevat tips en advies over hoe jongeren zelf kunnen handelen als het gaat om huwelijksdwang.
 • Het noodplan helpt jongeren om zich voor te bereiden op eventuele achterlating en/of huwelijksdwang en ondersteunt mogelijke acties in Nederland. Wees goed voorbereid, vul het noodplan in en neem contact op met Veilig Thuis Flevoland, telefoonnummer 088 - 222 05 00.
 • De website Loverart, onderdeel van een jongerencampagne van de GGD Rotterdam-Rijnmond, biedt informatie over de voortekenen en gevaren van geweld in relaties.
   

 

Overige informatie

 • Download de toolkit eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Deze toolkit is gebaseerd op de praktijkervaringen in de aanpak van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en achterlating van organisaties in Zweden, Duitsland, Cyprus, Nederland en Turkije.
 • Voor jongeren is er de website Your Right 2 Choose waar informatie over vrije partnerkeuze, gearrangeerde en gedwongen huwelijken te vinden is. Er staan onder andere tips op voor hulp en advies, verhalen van jongeren die zelf met een gearrangeerd of gedwongen huwelijk te maken hebben gehad en jongeren kunnen een noodplan downloaden.
 • Op Hallo Kezban is informatie en praktische tips over huwelijksdwang en achterlating te vinden.
 • Download de brochure 'Türk Medeni Kanunu', waar u informatie kunt vinden over het Turks en Nederlands familierecht. Sinds 1 januari 2002 is een aantal bepalingen in het Turks familierecht veranderd. Omdat het Turks familierecht van invloed is op de positie van Turkse inwoners van Nederland en in de Nederlandse rechtspraktijk regelmatig het Turks recht toegepast wordt, is het belangrijk dat Turkse Nederlanders goed zijn geïnformeerd. Niet alleen over het Turks familierecht, maar ook over het Nederlands familierecht en de Vreemdelingenwetgeving. De werkgroep Mudawwanah heeft over dit onderwerp een handzame brochure geschreven.
 • Bezoek de website van Stichting Steun Remigranten voor meer informatie over achterlating in land van herkomst.
   

Ben je bang dat je wordt achtergelaten of wordt uitgehuwelijkt in je thuisland? Of ben je al achtergelaten, alleen, met kinderen of als jongere? Ken je personen die zijn achtergelaten? Weet je wat je rechten zijn? En waar je hulp kunt vragen? Lees dit drietalige zakboekje!

 

Heeft u een cliënt(e), jongere, student(e) waarvan u vermoedens heeft van huwelijksdwang en/of een mogelijke achterlating? Vul het noodplan in en bel voor advies en informatie met Veilig Thuis Flevoland, telefoonnummer 088 - 222 05 00. Onze maatschappelijk werkers denken graag met u mee! Anoniem bellen is ook mogelijk!