Huiselijk Geweld

 

Ieder jaar zijn er in Nederland zo'n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Geen enkele andere vorm van geweld komt zó vaak voor. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. Ook voor kinderen: zij zijn vaak de (stille) getuigen.

Factsheet huiselijk geweld

De belangrijkste gegevens over de omvang, soorten en vormen van huiselijk geweld op een rijtje.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden.