Factsheet huiselijk geweld

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het gaat bijvoorbeeld om geweld tussen familieleden, tussen (ex-)partners of tussen ouder en kind.

Is huiselijk geweld alleen fysiek geweld?

Nee, huiselijk geweld kan vele vormen aannemen, zoals fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Huiselijk geweld kan ook voortkomen uit schadelijke traditionele praktijken, zoals meisjesbesnijdenis, kindhuwelijken en huwelijksdwang.

Hoe vaak komt huiselijk geweld in Nederland voor?

  • Nederland telt jaarlijks zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld.
  • Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, was 45 procent ooit slachtoffer van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring.
  • Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen bij de politie gemeld. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal slachtoffers. Door angst, schaamte en schuldgevoelens komt slechts een klein deel van de gevallen aan het licht.

Zijn alleen vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld?

Nee, ook mannen zijn slachtoffer. Ze worden bijvoorbeeld psychisch of lichamelijk mishandeld of bedreigd door hun partner. Er zijn ook mannen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld door familieleden, of van mensenhandel.

Zijn kinderen vaak getuige van huiselijk geweld?

Ja. Bij huiselijk geweld is er in 58 procent sprake van een gezinssituatie met kinderen tot 18 jaar. In Nederland zijn ieder jaar meer dan 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld.

Hoe vaak komt ouderenmishandeling voor?

In Nederland wordt één op de twintig ouderen boven de 65 jaar herhaaldelijk mishandeld. Het komt voor in gezinnen en families, maar ook in de relatie van ouderen met beroepskrachten, zoals hulpverleners.

Melden slachtoffers van huiselijk geweld dit vaak bij de politie?

Een minderheid van slachtoffers meldt huiselijk geweld bij de politie, maar dit percentage stijgt wel. In 1997 was het zo’n 12 procent, in 2010 was dit gestegen tot 20 procent. In zo’n 40 procent van de gemelde incidenten volgt een aangifte en in 20 tot 25 procent wordt de pleger aangehouden.