Best practices meldcode

Per 1 juli 2013 is de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Elke organisatie die onder deze wet valt, dient een protocol meldcode in huis te hebben. Om u hierbij te helpen, hebben we een aantal 'best practices' - die in Amsterdam door organisaties zijn opgesteld - voor u op een rij gezet. Deze kunt u als voorbeeld gebruiken voor de implementatie van de meldcode in eigen organisatie.

Voorbeeld protocollen:

  1. Bureau Leerplicht Plus

  2. Prezens
  3. Elan Wonen - woningcorporatie

  4. PuurZuid
     
  5. IJsterk heeft een uitgebreid meldcode protocol, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Stroomschema: Stappenplan bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Stichtingen: IJsterk Actief Burgerschap & Participatie, IJsterk Het Pedagogium en IJdockzz.
2. Stroomschema: Stappenplan bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling stichtingen: IJsterk scholen & Educatie en IJsterk speeltuinen
3. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
4. Handleiding behorend bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.