Voor professionals

Veilig Thuis is het centrale punt in Flevoland waar vragen, kennis en expertise over huiselijk geweld en kindermishandeling samenkomen. Je kunt hier terecht voor advies en consult om:

  • een inschatting te maken van de ernst van de situatie en de problemen in het gezin;
  • te overleggen hoe u vermoedens met uw cliënt bespreekbaar maakt;
  • te overleggen welk hulpaanbod aansluit bij de hulpvragen en u te ondersteunen bij het organiseren daarvan.

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Beroepskrachten zijn verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Lees hier meer over de meldcode ›››

Meldingsprocedure

Maakt u zich zorgen over een mogelijke vorm van huiselijk geweld of kindermishandeling bij een gezin waar u als professional bij betrokken bent?

Lees hier meer over de meldingsprocedure en download het meldingsformulier ›››