Voor professionals

Veilig Thuis is het centrale punt in Flevoland waar vragen, kennis en expertise over huiselijk geweld en kindermishandeling samenkomen. Je kunt hier terecht voor advies en consult om:

  • een inschatting te maken van de ernst van de situatie en de problemen in het gezin;
  • te overleggen hoe u vermoedens met uw cliënt bespreekbaar maakt;
  • te overleggen welk hulpaanbod aansluit bij de hulpvragen en u te ondersteunen bij het organiseren daarvan.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. De 'verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ biedt enkele handvatten om hierbij te helpen.